Honista.com
Honista | Tính năng của Honista
Đặc trưng

Những tính năng nào bạn sẽ thưởng thức khi tải xuống "Honista"?

01.

Tải xuống Phương tiện (Hình ảnh, Video)

Với Honista, bạn hiện có thể dễ dàng tải xuống tất cả hình ảnh và video từ nền tảng Instagram bằng các phương pháp khác nhau.

02.

Tải xuống Stories

Honista cung cấp khả năng tải xuống stories trên Instagram với chất lượng tốt nhất có thể.

03.

Phóng to Ảnh đại diện

Không giống như Instagram, Honista hỗ trợ khả năng phóng to hình ảnh đại diện của người dùng và cũng có thể tải xuống nó.

04.

Tùy chọn Cho nhà phát triển

Honista cung cấp hàng chục tùy chọn trong những gì được gọi là Tùy chọn Cho nhà phát triển, cho phép bạn tùy chỉnh hoàn toàn ứng dụng.

05.

Sao chép Tiểu sử

Bằng cách nhấn và giữ lâu, bạn có thể sao chép Tiểu sử.

06.

Biết ai Đang theo dõi bạn

Với Honista, bạn có thể biết được liệu một người có đang theo dõi bạn từ trang hồ sơ của họ.

07.

Sao chép Bình luận

Nhấn và giữ bất kỳ bình luận nào để hiển thị tùy chọn sao chép bình luận.

08.

Kiểm soát Nội dung

Bạn có thể hoàn toàn kiểm soát chất lượng và loại nội dung hiển thị trong Honista.

09.

Sự riêng tư Không giới hạn

Với Chế độ Ma, bạn sẽ có sự riêng tư chưa từng có trên Instagram, sử dụng ứng dụng mà không để lại dấu vết.

10.

Sử dụng Internet Hạn chế

Trong số các tùy chọn mà Honista cung cấp là khả năng giảm chất lượng nội dung trong ứng dụng, dẫn đến việc tiêu thụ internet giảm đi.