Honista.com
Honista | Làm sao để cài đặt Honista

Làm sao để cài đặt Honista

  1. Truy cập trang tải xuống Honista thông qua liên kết này (honista.com).
  2. Nhấp vào nút Tải xuống APK, sau đó quá trình tải xuống sẽ bắt đầu ngay lập tức.
  3. Chờ cho đến khi tệp tải xuống hoàn tất và đảm bảo kích thước tệp khớp với kích thước được đề cập trên trang tải xuống.
  4. Mở trình quản lý tệp của điện thoại và tìm tệp ứng dụng đã tải xuống có tên Honista.apk.
  5. Nhấp vào tệp ứng dụng có tên Honista.apk một lần để bắt đầu quá trình cài đặt.
  6. Làm theo hướng dẫn cài đặt hiển thị theo thứ tự từ hệ thống Android.

Vẫn không thể tải xuống hoặc cài đặt ứng dụng Honista? Đừng lo, bạn có thể nhận được sự trợ giúp thông qua trang vấn đề cài đặt Honista hoặc phần Câu hỏi thường gặp.